A—ARK | Archifield Arkitekter MAA

Information

ARKITEKT | TEGNESTUE | ARKITEKTUR & DESIGN
A-ARK | Archifield Arkitekter MAA/DANSKE ARK
Arkitekt Tegnestue (DK) , med fokus på kvalitet, etik, æstetik og brugervenlighed.
Ledende Arkitekt MAA, Niels O. Nielsen, Projektledelse & Procesrådgiving.
— tager hånd om hele byggeprocessen fra areal planlægning til detaljeprojektering af alle typer bygninger, både nybyggeri og rehabilitering/restaurering.

 

INFORMATION

 
Linkedin_GFX_grafik8.jpg
 
 

DIREKTION
Arkitekt MAA / Stifter Niels O. Nielsen
Stifter og daglig leder af A-ARK Archifield Arkitekter MAA.
Uddannet på det kongelige kunstakademi’s arkitektskole, afgang 1988.

SELSKABSFORM
Archifield Arkitekter MAA er et anpartsselskab (ApS), CVR nr. 26 10 66 99. Firmaet blev stiftet i 1996 og ejes af arkitekt MAA Niels O. Nielsen.
Selskabet har tegnestue i Faaborg, Fyn, Danmark. 

FORSIKRING
Archifield Arkitekter ApS er erhvervs- og ansvarsforsikret i Tryg. Forsikringssum er for personskade og ting- og/el. formueskade.

Personskade pr. forsikringsår — 12,5 mill. kr. Tingskade / formueskade — 2,5 mill. kr

SAMARBEJDSRELATIONER
Archifield Arkitekter har et team der, i kraft af deres nøje kendskab til hinanden og de opgaver de arbejder med, sikrer konstant udvikling og konsekvent udførsel af alle slags arkitekt- og byggeprojekter. Tegnestuen samarbejder desuden med et tæt tværfagligt netværk af kompetente samarbejdspartnere. Derved sikres en dynamisk faglig dialog og en stadig udvidelse af vore horisonter, og kompetencer/ fagligheder. Tegnestuen har desuden mulighed for at tilknytte specialister efter behov fra sit omfattende netværk af producenter, håndværkere og design fagfolk. Som bygherre vil man naturligvis altid have kontakt til den samme nøgleperson, da det giver den sikreste dialog og samarbejde samt modvirker misforståelser.

KVALITETSSTYRING
Archifield Arkitekterne ApS anvender et kvalitetsstyringssystem, som er udviklet på grundlag af Kvalitetssikringscirkulæret, Danske Ark’s, FRI’s og SBI’s publikationer. Det bliver løbende ajourført, dels på baggrund af konkrete erfaringer ved daglig brug og dels i forhold til de nyeste informationer på området.

Kvalitetsstyringsmanualer fremsendes efter anmodning.

MILJØ OG ENERGISTYRING
Miljø- og energistyring indgår som en integreret del af kvalitetsstyringen. Der udarbejdes et program til hver konkret sag. Programmet omfatter både bygningskomponenter og –processer og arbejdsmiljø under opførelse såvel som i den færdige bygning.Derudover indgår overvejelser omkring det totale livscyklus energiforbrug i valg af materialer, overflader, ventilationsform og lysindfald m.v.

 

SIKKERHEDSKOORDINERING / STYRING
Archifield Arkitekterne ApS er godkendt til at varetage sikkerhedskoordinering i henhold til Arbejdsmiljøloven. Sikkerhedskoordinering indgår som en integreret del af byggestyringen i hele udførelsesfasen.

TEKNISK UDSTYR
Archifield Arkitekterne ApS anvender nutidige CAD-programmer i sit projekteringsarbejde. Vi råder i dag over et fuldt udbygget arbejdsnetværk med CAD-arbejdsstationer. Firmaet arbejder hovedsageligt i MacOS X på Apple Pro IT-systemer.  Tryk af tegninger og beskrivelser printes på firmaets egne printerstationer op til ISO A0 format. Archifield Arkitekter ApS anvender VectorWorks ARCHITECT til CAD/BIM-projektering. Desuden anvendes RenderWorks og Adobe Creative Suite (photoshop, illustrator m.m) til visualisering/projektering. 

MEDLEMSKAB
Archifield Arkitekter ApS er medlem af,
Danske Bolig Arkitekter
Danske Arkitekt Virksomheder (Danske Ark)
& Akademisk Arkitektforening (m.a.a.)
– hvilket støtter og garanterer vores faglige kvalitetsniveau
og uvildige rådgivning.