A—ARK | Archifield Arkitekter MAA
archifield_arkitekter_nyheder.png

Nyt

ARKITEKT | TEGNESTUE | ARKITEKTUR & DESIGN
A-ARK | Archifield Arkitekter MAA/DANSKE ARK
Arkitekt Tegnestue (DK) , med fokus på kvalitet, etik, æstetik og brugervenlighed.
Ledende Arkitekt MAA, Niels O. Nielsen, Projektledelse & Procesrådgiving.
— tager hånd om hele byggeprocessen fra areal planlægning til detaljeprojektering af alle typer bygninger, både nybyggeri og rehabilitering/restaurering.

 
Linkedin_GFX_grafik8.jpg

A-ARK er en dansk tegnestue med fokus på tidsbestandig bygningskvalitet, etik, æstetik og brugervenlighed, altid med stærk forankring i sted, tid og brug. Vi tager hånd om hele byggeprocessen fra areal planlægning til detaljeprojektering af alle typer bygninger og institutioner, både i form af nybyggeri, indretning og rehabilitering / restaurering. Med base i hjertet af Danmark, Fyn, løser vi opgaver i hele landet.

 

NYHEDER / JOURNAL


Odense Katedralsskoles Bibliotek, Odense
Odense Katedralsskoles Bibliotek blev for nyligt afsluttet, indviet og ibrugtaget. Projektet indebar tilsyn og rådgivning af restaurering og design af udstillingskabinet til løbende udstilling af bibliotekets særegne samling af sjældne bøger, publikationer og andre kuriøsiteter.

ark.jpg
katedralskolen_design_archifieldarkitekter.jpg
 

Arkitektonisk koncept til Broby Fritidscenter
Forslag til om- og tilbygning af Broby Fritidscenter. Forslaget samler de forskellige funktioner vha en centralplaceret foyer. Det skaber sammenhæng mellem aktiviteterne og de sammensatte bygningsudtryk med et styrende arkitektonisk element. Fritidscenteret får dermed et ansigt og identitet udadtil.

archifield_broby.jpg

APM Terminals — Århus
Vi har netop afleveret forslag til Velfærdspavillon for APM Terminals, Aarhus Havn. Velfærdspavillonen opføres i sammensatte skibscontainere.

Webvelfærdpavillion_web.jpg

Søgaard Hovedgaard
Restaureringsarbejdet er ved at være afsluttet på Søgaard Hovedgaard.

archifieldarkitekter_shgaard.jpg

22. August 2017
Sidste nyt

Aarhus Internationale Sejlsportscenter · Aarhus
Byggeriet er forsat i fin fremdrift.  Der er netop afholdt rejsegilde med deltagelse af Kronprins Frederik. Se mere på deres website.

APM Terminals  · Aarhus
Opstartet projektering af velfærdsbygning på ca. 500kvm til APM Terminals medarbejdere ved Aarhus havn. 

Odense Katedral Skole, Bibliotek · Odense
Opstart på restaureringsprojekt af Odense Katedral Skole's bibliotek, støttet af donation fra A.P. Møller Fonden. Biblioteket står næsten intakt som ved indvielsen for over 100 år siden. 

Søgaard Hovedgård, herregård · Langeland
Restaureringen af herregårdens facader og tage er ved at være afsluttet. Den afsluttende malerbehandling afsluttes her sidst i efteråret. 

Rudkøbing Gamle Rådhus · Langeland
Byggearbejde fremgår med god fremdrift. Regner med i ibrugtagning påske 2018.

Veteranhjem Odense
Nu starter byggearbejderne til et nyt Veteranhjem i Odense med 1. spadestik torsdag den 3. august 2017.

Palleshave
Projektering af ombygning opstartes nu - Botilbuddet Palleshave.

Nr. Broby Fritidscenter
Udarbejder skitseforslag til påtænkt renovering af centeret.

Boligbebyggelse i Klostergade, Faaborg:
Er netop ved at færdiggøre projekteringen af en ny boligbebyggelse.

Andre/diverse igangværende projekter
Pågår landejendom på Bjørnø, enfamiliehus, Dyreborg og sommerhus ved Bøgebjerg Lund.

Veteranjernbanen i Faaborg
Har netop afleveret skitseforslaget til en mindre tog service bygning m. billetkiosk og toilet faciliteter.


Veteranjernbanen i Faaborg & KORINTH:
skitseforslag — Stationsbygning, billetKIOSK M. TOILET FACILITETER. 


07. November 2016
Nye projekter

Påbegyndt projektering af Veteranhjem i Odense
Bygherrerådgivning

Påbegyndt restaureringsprojekt af Søgaard Hovedgård
Den gamle herregård, ejet af foreningen Børnelejren på Langeland, er nu under omfattende restaurering i samarbejde med Archifield Arkitekter.


13. Oktober 2016
Nordic Design Day, VektorWorks Inc
Stockholm

Archifield Arkitekter deltog som foredragsholder/inspirator, med fokus på Integreret  B.I.M. Udvikling & Workflow;  ved Nordic Design Day, Stockholm, pr. invitation af VektorWorks Inc. og deres nordiske destributører d. 7. oktober 2016.  Tegnestuen benytter VektorWorks Designer og B.IM workflow som primos motor i alle dele af design proces og konstruktionstegning.


BIM — Bygnings Informations Modellering er en integreret metode til at digitalisere  byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til realisering, vil digitale bygningsmodeller være omdrejningspunkt for alle byggeprojektets aktiviteter og samarbejdet mellem de forskellige parter. BIM er både en model og en arbejdsmetode. BIM betyder tættere og mere flydende samarbejde mellem byggeprojektets parter og forgrener sig fleksibelt ud til hver aktør, der deltager i projektet. Archifield Arkitekter benytter VektorWorks i vores B.I.M. workflow, fra konceptuering til realisering.


23. August 2016
Projekt Update

Sommerhus (Faaborg, Sydfyn)
Koncept for sommerhus v. Faaborg godkendt til videre realisering.
arkitektrådgiver


17. Juni 2016
Houzz Denmark


Archifield Arkitekter MAA/Danske Ark  er nu med i Houzz Denmark's søgeværktøj, bl.a. for arkitekter og eksperter i boligforbedring.

Archifield Arkitekter MAA  — Houzz


30. maj 2016
Projekt Update

Rudkøbing Gl. Rådhus (Rudkøbing, Fyn)
Bygherrerrådgiver for menighedsrådet, Rudkøbing Gl. Rådhus —
restaureringsprojekt — næsten færdigudført. 
Opdragsgiver: Menighedsrådet for Rudkøbing & Simmerbølle.
Foto: STCVWA.


27. maj 2016
Projekt Update


Bernstoffminde Efterskole, Fyn  (DK)
Koncept for ny klassefløj tilbygning til Bernstoffminde Efterskole godkendt til videre realisering. 
arkitektrådgiver


25. april 2016
Nye projekter

Søgaard Hovedgaard, Langeland (DK)
Restaureringsopgave
Totalrådgiver

Om- & tilbygning af Korinthhallen, Fyn (DK)
Arkitektrådgivning vedr. overflader

Nyt sommerhus i Faaborg området, Fyn (DK)
Totalrådgiver.


29. Februar 2016
Pegasus
Indvielse af Pegasus om- og tilbygning. 


23.02  — 2016
Nye projekter

Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Aarhus  (DK)
Bygherrerådgivning, kvalitetssikring og økonomisk projekteringsledelse
bygherrerådgivning

Faaborg Vandrehjem,  Fyn  (DK)
Restaureringsopgave for Faaborg- Midtfyn Kommune
totalrådgiver

Bernstoffminde Efterskole, Fyn  (DK)
Forslag til klassefløj
arkitektrådgiver

Privat udlejningsejendom, Faaborg, Fyn  (DK)
Eksisterende ejendom i Faaborg ombygges til 4 lejligheder.
Arkitektrådgivning


15.02  — 2016
Projekt Update

Nordisk Bad v. Det Sydfynske Øhav.
Archifield Arkitekter  MAA vandt i foråret 2015 i samarbejde med Jane Willumsgaard, WILLUMSGGARD, konkurrencen “Udvikling af Slagterigrunden i Faaborg”med ideen “Nordisk Bad”. Vi har igennem i snart et år arbejdet med opgaven, som har resultateret i en samlet —  Strategi, vision og forretningsplan for områdets udvikling. — Se mere på sitet: nordiskbad.info.  
Grafisk design: Studio Thomas Cassander


01.12 — 2016
Projekt Update

Balumhuset, Balum
Bevarings- og restaureringsprojektet Ballumhuset står snart færdigt, og klar til at blive taget i brug.
Opdragsgiver: A.P. Møllers Støttefond.
Opgave: Bygherre rådgivning/Kvalitetssikring
Foto: STCVWA.


15. 09. — 2015
Projekt Update

Nyt Sommerhus, Horne Land
Nyt rådgivningsprojekt påbegyndt på nyt sommerhus, Horne Land.


14. 09. — 2015
Projekt Update

Nyt Sommerhus, Avernakø 

Nyt rådgivningsprojekt påbegyndt på nyt sommerhus, Avernakø.

Ombygning af ejendom i Millinge
Nyt rådgivningsprojekt påbegyndt på om- & tilbygning af ejendom, Millinge.

 

04.08  — 2015
Projekt Update

Rejsegilde, Restaureringsprojekt Ballum By
Rejsegilde på Ballumhuset ved Vadehavet efter sønderjysk tradition. 4 kranse og 15 vimpler.

Opdragsgiver: A.P. Møller Fonden.

 

03.08 — 2015
Projekt Update

Total Restaureringsrådgiver
Nyt rådgivningsprojekt omkring total restaurering af 3-længet gård, lokaliseret på Bjørnø, Sydfyn, igangsat. 

 

03.08 — 2015
Projekt Update

Nyt Eenfamiliehus, Dyreborg
Nyt rådgivningsprojekt påbegyndt på nyt eenfamiliehus i Dyreborg.

 

19.06 — 2015
Projekt Update

A.P. Møller Kollegiet (Svendborg, Fyn)
Påbegyndt registering og gennemgang af A. P. Møller Kollegiet, Svendborg. Opdragsgiver: A.P. Møller Fonden.

 

19.06 — 2015
Optagelse i Danske Bolig Arkitekter

Archifield Arkitekter nu optaget medlem af Danske Bolig Arkitekter
Archifield Arkitekter er nu optaget medlem af Danske Bolig Arkitekter, som er en garantiordning for kvalitet og ordentlige løsninger indenfor boliger. Formålet med Danske BoligArkitekter er at hjælpe boligejerne med inspiration og rådgivning ved større boligforbedringer, og derigennem øge boligejernes livskvalitet. Samtidig lægger ordningens arkitekter stor vægt på energioptimering af boligerne.Danske BoligArkitekters primære opgave er at oplyse boligejerne om, hvad arkitekter kan bidrage med i forbindelse med større boligforbedringer, og at skabe kontakt mellem boligejerne og kompetente arkitekter.

Danske Bolig Arkitekter |  Website

 

08.06 — 2015
Projekt Update

Solskrænten (Korinth, Fyn) 
Netop opstartet byggesag på plejehjemmet Solskrænten, Korinth, efter en vellykket licitation.

Pegasus (Faaborg, Fyn)
Opstart af projektering vedr. ombygning af Pegusus Bo og Aktivitetscenter i Faaborg. 

 

07.06 — 2015
Projekt Update


Archifield Arkitekter valgt som Bygherre rådgiver
Archifield Arkitekter udfører i øjeblikket omfattende bygherrerådgivning
for b.l.a. A.P. Møller Fonden på følgende projekter:

Panum Institutet (København, Sjælland)
Bygherrerådgivning vedr. faglige spørgsmål.
Opdragsgiver: A.P. Møller Fonden.

UniversitetsKollegiet Odense (Odense, Fyn)
Bygherrerådgivning vedr. faglige spørgsmål.
Opdragsgiver: A.P. Møller Fonden.

Rudkøbing gl. Rådhus (Rudkøbing, Fyn)
Bygherrerrådgiver for menighedsrådet.
Opdragsgiver: Menighedsrådet for Rudkøbing & Simmerbølle.

Ballum (Ballum, Sønderjylland)
Bygherrerådgiver for A. P. Møllers Støttefond.
Opdragsgiver: A.P. Møllers Støttefond.

05.06 — 2015
Kompentenceløft

Archifield Arkitekter cerfiticeret Bedre Bolig Rådgiver
Archifield Arkitekter er nu certificeret Bedre Bolig Rådgiver under Energistyrelsen.
 

28.05 — 2015
Vinder, Koncept Konkurrence

Vinder af Idékonkurrence: Nordisk Bad, Faaborg (2015)
Archifield Arkitekter's idé og visionskoncept for skabelsen af et poetisk og naturinspireret "Nordisk Bad" og rekreativt, oplevelses— og overnatningsområde på den gamle Danish Crown fabriksgrund ved Faaborg Havn, er blevet udvalgt af Faaborg—Midtfyn Kommune til at blive forfulgt i et strategisk og realiseringsmæssigt forprojekt.

23.05 — 2015
Projekt Update


Shelter/kulturel pavilion, Gislev (2015)
Archifield Arkitekter MAA / Danske ARK er i gang med at realisere en kombineret "shelter"og kulturel pavilion i byen Gislev. 
Opdragsgiver: Gislev Lokalforeninger. 

20.05 — 2015
Projekt Update

"MDVuns" Center for Forebyggende Familierådgivning, Vester Hæssinge (2015)
Archifield Arkitekter MAA / Danske ARK har været med på opgaven at etablere et nyt børne og familie-rådgivningscenter i den tidligere landsbyskole i Vester Hæssinge. De nye faciliteter/lokaler skal danne ramme og støttebase for Børnerådgivningens aktiviteter for udsatte børn og unge i Faaborg—Midtfyns Kommune. Huset er nu indviet og taget i brug. Opdragsgiver: Faaborg-Midtfyn kommune.

 

17.06 — 2014
Partner for Arkitektonisk Kvalitetssikring

Partner i kvalitetssikring for omfattende restaureringsprojekt for A.P. Møller Fonden

Landsbyen Ballum får nu 20 millioner kroner til restaurering af gamle huse, doneret af A.P. Møller Fonden, som kal bruges til at føre de gamle huse i Østerende-Ballum og Vesterende-Ballum tilbage til deres oprindelige udseende. Archifield er projekthyret til at sørge for kvalitetssikring som del af Bygherre-gruppen.

archifield_ballum.jpg
 

17.03 — 2014
Projekt Update

Feltstation, Svanninge Bjerge

Forslag til feltstation i Svanninge Bjerge udarbejdet for Bikubenfonden.

 

01.02 — 2014
Projekt Update

Blå støttepunkter
Archifield Arkitekter er prækvalificeret
til Blå Støttepunkter i Det sydfynske Øhav.

mockup_hus.jpg
 
 
 
Linkedin_GFX_grafik7.jpg